Naše služby

Spolehlivá personální agentura.

OUTSOURCING SLUŽEB

Outsourcing služeb jako forma spolupráce obecně spočívá ve smluvním převzetí a komplexním zabezpečením části specifických úkolů a činností klienta odborným dodavatelem daných výkonů a služeb.

Převedením vedlejší činnosti na dodavatele Vám umožní zejména více se koncentrovat na Vaši hlavní výrobní činnost a zvýšíte produktivitu práce.

Delegováním na dodavatele outsourcingu zjednodušíte administrativu, zajistíte větší profesionalitu odváděné práce kvalifikovaným dodavatelem a v neposlední řadě je zde efekt ekonomický.

TRY & HIRE

Poskytování lidských zdrojů, viz § 308 a 309 Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění. Nejprve je uživateli zaměstnanec poskytnut na základě dočasného přidělení, po dohodnuté době (např. 3, 6, 9 měsíců aj.) je zaměstnanec převeden mezi kmenové zaměstnance.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří potřebují obsadit zaměstnancem pozici, na kterou jsou 3 měsíce krátká zkušební lhůta.

TEMPORARY HELP

Poskytování lidských zdrojů dlouhodobé i krátkodobé , viz § 308 a 309 Zákona č.: 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění, § 58 – 66 Zákona č. 435/2004 Sb. O zaměstnanosti v platném znění.

Toto je vhodná forma získávání zaměstnanců pro uživatele, kteří chtějí řešit problémy s časovou flexibilitou – výpadky ve výrobě, nemoci, dovolené, sezonní výroba, výkyvy v objednávkách.

RECRUITMENT

Vyhledání a výběr zaměstnance na danou pozici u klienta.

PROJEVILI JSTE ZÁJEM?

Pokud ano, kontaktujte nás na tel: +420 774 975 370, +420 326 210 988

nebo na email: everywork@everywork.cz

EVERY WORK s. r. o., Jiráskova 682/61, Mladá Boleslav, 293 01